╨╧рб▒с>■  68■   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ье┴`Ё┐▄"bjbj╦s╦s4(ййh       дккккккк╛& & & & 2 ╛╦ ╢Z Z Z Z Z Z Z Z > @ @ @ @ @ @ $Б hщ >d !кZ Z Z Z Z d ккZ Z Е ю ю ю Z "кZ кZ > ю Z > ю ю ккю Z N P.Nh=╬& | .ю 4Ы 0╦ ю 'к :'ю 'кю Z Z ю Z Z Z Z Z d d ф Z Z Z ╦ Z Z Z Z ╛╛╛дb─╛╛╛b╛╛╛кккккк     (04.08.2011 tarih ve 1261 say1l1 yaz1.) Malumlar1 olduu №zere, Gemi SЎk№m BЎlgesine gelen gemi say1s1 ve tonaj1nda yakla_1k % 50 lik bir art1_ ya_anmakta olup, Ўn№m№zdeki s№reчte de bu trendin devam edecei ve y1lsonu itibariyle yakla_1k 400 adet geminin Gemi SЎk№m BЎlgesine gelerek 600,000 tonluk bir Gemi SЎk№m faaliyeti gerчekle_tirilecei tahmin edilmektedir. Ba_kanl11m1zca Gemi SЎk№m bЎlgesinde rutin olarak yap1lan denetim faaliyetlerinde ve yine Ba_kanl11m1za ula_an muhtelif _ikтyetlerde; Ўzellikle yan parsellere doru s1n1r ihlalleri olduu, gemilerin arka arkaya balanmas1 nedeniyle dier parsellere yana_acak gemiler iчin чapariz verildii ve y№zer halde bulunan bu gemilerin emniyeti riske ettii, ba_tankara olmu_ fazla say1da geminin yelpaze _eklinde konu_lanmalar1 nedeniyle kom_u parsellere gemi al1nmas1nda ve faaliyetlerde s1k1nt1lar ya_and11 anla_1lmaktad1r. Bu itibarla, yukar1daki olumsuzluklar1n giderilebilmesi ve denizde can ve mal emniyetinin temini aч1s1ndan, 15.09.2011 tarihi itibar1 ile Ba_kanl11m1zca a_a1daki Ўnlemlerin al1nmas1 uygun gЎr№lm№_t№r. 1-SЎk№m tesislerinde ba_tankara olmu_ bir geminin arkas1na ba_ka bir geminin balanmas1na m№saade edilmeyecektir. 2- Acenteler, Ba_kanl11m1za m№racaatlar1nda o parsele ait kroki №zerinde mevcut gemilerin konumlar1n1 ve Ўlч№lerini (boy/en) i_aretleyerek yana_acak gemi iчin ordino talebinde bulunacak, Ba_kanl11m1zca mevcut durum ve gemi enleri dikkate al1narak uygun yer olmas1 halinde ordino d№zenlenecektir. Aksi durumda kЇx"М"Р"Т"╢"╘"╓"┌"▄"№·№є№є№є№є№ hD"h9№Uh9№ PR▐ т ЇЎЬЮВДТФ>@╪┌╩╠╘!╓!шш╤╤╤╤╛╤╤╤╤╤╤╤╤п╤╤╤╤$ ╞ ╨`└└a$gd9№$ ╞ ╨`└└ДL ^ДL a$gd9№$ ╞ ╨`└└ДL Д^ДL `Дa$gd9№$ ╞ ╨`└└ДL Д^ДL `Дa$gd9№▄"■esinlikle ordino verilmeyecek, gemi demirde yada aч1kta bekletilecektir. 3- Parsele ba_tankara edilmesi esnas1nda kroki №zerinde karar verilemedii durumda, ordino verilmeden Ўnce Ba_kanl11m1zca olay mahallinde tespit yap1lacak, uygun olmas1 halinde yana_ma ordinosu d№zenlenecektir. 4-Ba_tankara edilecek bir geminin yan parsele s1n1r ihlali olacak _ekilde yana_acak olmas1, sadece s1n1r ihlaline konu olan parsel sahibinin Ba_kanl11m1za verecei yaz1l1 onay ile m№mk№n olabilecektir. 5- Ba_kanl11m1zca etkin ve yerinde hizmet verebilmesi amac1yla Gemi SЎk№m Dernei taraf1ndan 15.09.2011 tarihine kadar mevcut t№m parsellerin krokileri ve m№mk№nse parsel Ўnlerindeki derinlik (batimetri) deerleri Ba_kanl11m1za ula_t1r1lacakt1r. 6-Ba_tankara edilmi_ yada ba_tankara edilecek bir geminin; gemi sЎk№m izni verilecek firman1n yeri d1_1ndaki bir parsele yana_t1r1lmak istenmesi halinde, yana_t1r1lacak parsel taraf1ndan bu durumun uygun gЎr№ld№№ne dair bir yaz1 Ba_kanl11m1za sunulacakt1r. Bilgilerini ve №yelerinize gerekli duyurular1n yap1lmas1 hususunda gereini rica ederim. Levent K╓LETEL0Liman Ba_kan1  ╓!М"О"Р"Т"╕"║"╪"ш┌┌╨┴Аn$ ╞`└$Ifa$gd9№@kd$$IfЦF╓О#К tрЎ6ЎЎ╓ ╓ ╓ ╓ 4╓4╓ laЎp ╞`└$Ifgd9№ ╞`└gd9№ ╞`└Д`Дgd9№$ ╞ ╨`└└ДL Д╨^ДL `Д╨a$gd9№╪"┌"▄"╛╝@kdБ$$IfЦF╓О#К tрЎ6ЎЎ╓ ╓ ╓ ╓ 4╓4╓ laЎp21Рh:p9№░В. ░╞A!░Й"░Й#РЙ$Р7%░░─░─ Р─$$IfЦJ!vh5╓К #vК :VЦF tр╓0      Ў6Ў5╓К aЎp$$IfЦJ!vh5╓К #vК :VЦF tр╓0      Ў6Ў5╓К aЎpЖЬ@`ё @ 9№NormalCJ_HaJmHsHtHF`F 9№Ba_l1k 4$Дм¤Дф¤@&]Дм¤^Дф¤CJRA@Є бR Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRi@є │R  Normal TabloЎ4╓ l4╓aЎ ,k@Ї ┴, Liste Yok8`Є8 9№▄stbilgi  ╞╕p#rЪ`│r 9№Tablo K1lavuzu7:V╓0      h (    ()oqz{NO┴┬CDцч▀рф х @ A B C V W f g j Ш0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААШ0ААй0АА╨ Щ0АА╘ й0ААи Щ0ААм Ш0ААC V W f g j jЛ0 0 8н╤h╦0 0аh╦00аh╦0 0аh╦00а 00щ ▄" ╓!╪"▄" ▄" ГКй▓j 6E&*ї∙j )ООццB B g j j х9№C V W f g j ЮЦ @А((╕8ы((@Д└{·h ``  Unknown            GРвЗz А Times New Roman5РАSymbol3&Рв Зz А Arial"qИЁ─йч╩'ё╩' Н█Н█!ЁЙЙ┤┤ББ24c c 2ГqЁHX(Ё ?ц                     9№2  talattalat■ рЕЯЄ∙OhлС+'│┘0TИРЬи╕─╘ фЁ   (4<DLцtalatNormaltalat2Microsoft Office Word@v▌A@ТЛЁ;╬@N,V=╬Н█■ ╒═╒Ь.УЧ+,∙о0Ё hp|ДМФ Ьдм┤ ╝ ╔цc и   Konu Ba■l¤Ё¤ ■   ■    !"#$■   &'()*+,■   ./01234■   ¤   7■   ■   ■                                                                                                                                                                                                                                                                                           Root Entry         └F@╦Wh=╬9АData             1Table    WordDocument    4(SummaryInformation(            %DocumentSummaryInformation8        -CompObj            p            ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ■       └FMicrosoft Office Word Belgesi MSWordDocWord.Document.8Ї9▓q